บริการของเรา
รับออกแบบ และสร้างเฟอร์เมนเตอร์ และ ชุดควบคุมทุกขนาด รับบริการซ่อม , ติดตั้ง และทดสอบเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ทุกชนิด เช่น เฟอร์เมนเตอร์, ฟรีซดราย, เซนตริฟิวซ์, เครื่องทำน้ำเย็นและอื่นๆ

   
ส่วนหนึ่งของสินค้าของเรา
เฟอร์เมนเตอร์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ เป็นรุ่นที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ใช้ง่าย ระบบควบคุมมีความละเอียดสูง เหมาะสำหรับงานวิจัย ใช้ง่ายอ่าน ออกมาเป็นตัวเลข สามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้