รับออกแบบและสร้างเฟอร์เมนเตอร์และชุดควบคุมทุกขนาด
  รับบริการซ่อม, ติดตั้งและทดสอบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกชนิด เช่น เฟอร์เมนเตอร์, ฟรีซดราย, เซนตริฟิวซ์, เครื่องทำน้ำเย็นและอื่นๆ