เฟอร์เมนเตอร์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
 รุ่น :  BEMT R & D Scale Fermenter
คุณสมบัติการใช้งาน : Research and Development
 คุณสมบัติพิเศษ :
 
1.  เหมาะสำหรับงานวิจัยและพัฒนา หรือโรงงานนำร่อง

  2. ขนาดของถังหมัก 10, 20, 30, 40, 50, 70 และ 90 ลิตรและ
      สามารถทำขนาดอื่นๆ ตามต้องการ


  3. ระบบควบคุมมีทั้ง ควบคุมแบบอัตโนมัติและแบบธรรมดา
      พร้อมระบบเก็บตัวอย่างโดยอัตโนมัติ

  4. วิธีการใช้และการบำรุงรักษาง่าย