เฟอร์เมนเตอร์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
รุ่น :  MPF
คุณสมบัติการใช้งาน : Research and Development
 คุณสมบัติพิเศษ :
 
1.  เป็นเฟอร์เมนเตอร์ขนาดใหญ่ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

  2. มีขนาดตั้งแต่  100, 150, 200, 300, 400, 500  ลิตร และ
     1, 2, 3, 4, 5, 10 ตัน นอกจากนี้ยังรับออกแบบสร้างขนาด
      ตามความต้องการ


  3. ระบบควบคุมมีทั้งระบบอัตโนมัติ และแบบธรรมดาพร้อม
     ระบบเก็บตัวอย่างโดยอัตโนมัต