เฟอร์เมนเตอร์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
 รุ่น :  BEMT Expert of Bioengineering
 คุณสมบัติการใช้งาน :  Laboratory Experiment
 คุณสมบัติพิเศษ :
  1. เป็นเฟอร์เมนเตอร์ขนาดเล็กสำหรับห้องปฏิบัติการทดลองหรือสำหรับนักศึกษา ทุกรุ่นมีการมีการออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น สำหรับเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อยีสต์ หรือเซลล์พืชแลเซลล์สัตว์
  2. ขนาดของถังหมักมี 6 ชนิด 100,200,300,500,750และ1,000 ม.ล. นอกจากนี้เรายังสามารถผลิต ตามขนาดอื่นๆ ที่ต้องการ
  3. ทุกรุ่นใช้ระบบปั่นกวนแบบแม่เหล็กป้องกันการปนเปื้อน
  4. ใช้ง่าย อ่านค่าออกมาเป็นตัวเลขตัวถังเฟอร์เมนเตอร์ และชุดควบคุมแยกออกจากกัน
  5. รับประกันการใช้งานเป็นเวลายาวนานกว่า 1 ปี
  6. การบำรุงรักษาง่าย เพราะทุกชิ้นส่วนสามารถถอดและประกอบแบบง่ายๆ